دیکشنری روسی به فارسی کلیفسووا

فرهنگ لغت روسی به فارسی کلیفسووا (РУССКО-ПЕРСИДСКИЙ СЛОВАРЬ С. Д. Клевцова) حدود 900 صفحه است و 11000 لغت دارد. این دیکشنری بصورت کتاب بوده که اسکن شده و با فرمت PDF در اختیار شما قرار گرفته است. 

دیکشنری روسی

دانلود از اینجا یا اینجا با حج 25 مگ

/ 0 نظر / 909 بازدید