کتاب گرامر روسی living Russian grammar سطح متوسط زبان

 کتاب گرامر روسی living Russian grammar سطح متوسط شامل مباحث گرامری زیر است: 

  • nouns
  • adjectives
  • Numerals
  • pronouns
  • verbs (حال ساده، امری، حرکتی)
  • Participle , Grund
  • expression of Time , cause , ... 

کتاب آموزش روسی

دانلود با حجم 8 مگ

/ 0 نظر / 171 بازدید