آموزش زبان به سبک مکالمه ، یکی از روشهای سریع برای یادگیری زبان ها است. در این روش شما چندان گرامر پیچیده ای را یاد نمی گیرید. اما جملاتی را که برای گذران یک مسافرت کوتاه به کشیورهای روسی زبان نیاز دارید به شما می آموزد. 

مجموعه صوتی  Just Listen 'n Learn Russian به شما کمک میکند تا فقط با گوش دادن فایلهای صوتی، زبان روسی را تا حد مکالمه ساده روزمره برای خرید و تفریح یاد بگیرید.

آموزش زبان روسی سریع

 دانلود این مجموعه از این تورنت یا این تورنت یا این تورنت یا این تورنت یا این تورنت