کتاب Начинаем изучать русский (В Россию с любовью + Лестница) 

شروع یادگیری زبان روسی (بصورت پله پله و با عشق) 

آموزش زبان روسی با عشق

سطح: متوسط زبان روسی 

کار این کتاب یاددادن مکالمه و تحبر در ساخت عبارات و جملات در حین مکالمه است. 

download: file.uz  or   depositfiles