کتاب 30 уроков чтения برای پیش دبستانی های روسیه تدوین شده. بچه ها در سن 5 سالگی می توانند روسی را حرف بزنند، اما با این کتاب حروف و کلمات روسی را نیز یاد می گیرند. همچنین با صداهای ساده و ترکیبی آشنا میشوند.

کتاب کودکانه روسی

دانلود از RG یا files.uz  یا  deposit  حجم 24 مگ