کتاب گرامر پایه مدرن روسی در 195 صفحه است و به زبان انگلیسی تدریس شده تا شما که با زبان روسی چندان آشنا نیستید هم بتوانید گرامر این زبان را بیاموزید. این گرامر برای نوآموزان تهیه شده است و به همین دلیل سعی شده گرامر تا جای ممکن ساده آموزش داده شود. 

 کتاب گرامر روسی مبتدی

دانلود کتاب گرامر پایه روسی : 1 مگابایت