کتاب The Big Silver Book of Russian Verbs 555 Fully Conjugated Verbs همانطور که از نامش پیداست تعداد 555 فعل روسی را برای شما صرف کرده است. حفظ کردن افعال در بسیاری موارد بهتر از حفظ کردن قواعد افعال بی قاعده است. 

افعال زبان روسی

دانلود با حجم 2 مگابایت