شرکت assimil تولید کننده نرم افزارها و سریهای صوتی برای آموزش زبان های گوناگون از جمله روسی است. در این پست می توانید سری صوتی روسی این شرکت را از طریق لینک های تورنت دانلود کنید.

آموزش صوتی زبان روسی

 دانلود (نسخه 2011 کتاب و فایلهای صوتی) از این تورنت یا این تورنت