اگر به دنبال کلمات و جملات کوچه بازاری روسی هستید و یا دنبال دری وری های خوب و بد به زبان روسی می گردید،  کتاب Dirty russian را از دست ندهید. 

فحــش های روسی

دانلود کتاب  با حجم 6 مگابایت