نرم افزار Memory Lifter به شما امکان ایجاد فلش کارت های صوتی و تصویری را میدهد. همچنین می توانید از فلش کارت های موجود برای زبان های متنوع از جمله روسی که قبلا توسط دیگران ایجاد شده استفاده کنید.

نرم افزار فلش کارت

دانلود نرم افزار MemoryLifter از اینجا یا اینجا 

دانلود فلش کارت های تصویری روسی : 1000 لغت مهم : 150 مگابایت 

سایر فلش کارت ها برای زبان های دیگر